maandag t/m vrijdag geopend van 08.30-14.00

Samen leren, met en van elkaar

In de groepen 1 t/m 8 doorlopen de kinderen de verschillende rollen van samen leren. De ene keer help je, de andere keer ontvang je. Zo ontwikkelen de leerlingen vaardigheden om in de samenleving goed te kunnen functioneren. We krijgen inzicht in ieders talenten en kwaliteiten en zetten op deze manier iedereen in zijn kracht.

Samen werken

Samen werken vinden we belangrijk. Dit doen we zowel binnen als buiten de school. Dit doen we met de kinderen, de ouders het team en met onze partners buiten de school. Zo werken we veel samen met anderen om op die manier expertise binnen de school te halen.

Samen onderzoeken

Door samen op onderzoek te gaan en zelf te ontdekken, bieden wij de kinderen een rijke leeromgeving. Niet alleen in de school, maar juist ook daarbuiten valt veel te onderzoeken.

Samen verwonderen

Samen werken, leren en onderzoeken leidt tot samen verwonderen. Je verwonderen over de wereld en je ontdekkingen, maar ook over je eigen ontwikkeling. Stralend kunnen falen, want van fouten kun je leren. Je leerkuil overwinnen en dan samen trots zijn op de dingen die je hebt bereikt.

Welkom bij de Golfslag

We zijn een eigentijdse vernieuwende school met een modern karakter. We zijn een open katholieke school waar een ieder welkom is. We werken vanuit de relatie en vinden het belangrijk dat er efficiënt en doeltreffend gewerkt wordt. Goede resultaten zijn het gevolg van een goede relatie. We gaan zorgvuldig om met instructie en zoeken voor ieder kind naar passend onderwijs.

Goed onderwijs maken we samen, dit is onmogelijk zonder uw inbreng. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich tot kritischezelfdenkende mensen mogen ontwikkelen.

Bent u op zoek naar een school die onderwijs biedt, wat deze tijd van ons vraagt? Dan is wellicht de Golfslag een goede keuze.

Mocht u na het lezen van deze website vragen hebben dan horen we het graag.
vriendelijk groetend

Team van KBS de Golfslag