maandag t/m vrijdag geopend van 08.30-14.00

Groep 4

Groep 4 bouwt verder op wat de kinderen in groep 3 hebben geleerd. Nieuw is wel voor de kinderen dat ze meer in schriftjes gaan werken en meer zelfstandig. Een goed handschrift is daarbij wel handig, dus we reserveren genoeg tijd voor schrijven. Hierbij gaan de kinderen dit jaar ook de hoofdletters leren schrijven.

In groep 3 hebben de kinderen leren lezen, in groep 4 werken we verder aan sneller gaan lezen en het plezier in lezen behouden. We reserveren dus veel tijd voor leesmomenten.

Nieuw is het vak begrijpend lezen. Vanuit begrijpend luisteren zetten we de stap naar begrijpend lezen. Weet je wat er in een tekst staat? Heb je echt goed gelezen wat er staat?

Taal is spreken, luisteren, lezen en schrijven. Al deze elementen zullen dus veel aan bod komen. Niet alleen lezen en spelling, maar ook leren hoe je taal nog meer gebruikt (Hoe overleg je? Hoe leg je iets uit? Leren een verhaal schrijven etc.).

Met rekenen werken de kinderen aan automatiseren (sommige sommen niet uitrekenen, maar je weet ze gewoon uit je hoofd), de tafels t/m 10 komen eraan vanaf ongeveer november-december, we gaan werken met getallen tot 200 en we leren preciezer klokkijken (5 minuten en 10 minuten voor en over).

Maar er is voldoende tijd om ook andere leuke dingen te doen zoals handvaardigheid, gym, muziek en wereldoriëntatie. Hierbij zullen we ook samen optrekken met groep 3.

Veiligheid is belangrijk. Begin dit jaar werken we dus relatief veel aan groepsvorming, klassenregels en – afspraken. Maar gaan we ook stapsgewijs steeds meer (leren) samenwerken. In duo’s, maar ook in kleine groepjes. Ook zal er in de lessen aandacht besteed worden aan hoe we omgaan met elkaar. Hoe los je bijvoorbeeld goed een conflict op?

Kleine presentaties zullen ook gegeven worden door de kinderen. Beginnende met een kanjerpresentatie, later komt daar de eerste boekbespreking bij.

En we hebben natuurlijk dit jaar kamp! Best spannend voor sommigen, maar we blijven in de buurt. Na een schoolreisje slapen we namelijk lekker op school.

Juf Danielle