maandag t/m vrijdag geopend van 08.30-14.00

Groep 5

Groep 5 is een leerjaar waarin de leerlingen nieuwe vakken erbij krijgen. De leerlingen gaan dit jaar voor het eerst kennismaken met aardrijkskunde, topografie (van Nederland), geschiedenis en studievaardigheden. Bij andere vakken gaan we verder waar ze in groep 4 mee zijn geëindigd.

Zo beginnen we met spelling de eerste twee blokken met het herhalen van alle categorieën die ze al eerder hebben geleerd. Later in het jaar leren de leerlingen er nog een aantal categorieën bij; ‘s, ’s meervoud, cola woord, cent woord en nog wat meer.

Bij de taallessen werken de leerlingen aan de hand van een thema. Ze leren de betekenis van onbekende woorden, een denkgesprek voeren, schrijfopdrachten en taal verkennen. In een afsluitende opdracht komen alle vaardigheden bijeen. Bij het ene thema presenteren ze iets, bij het andere thema schrijven ze iets en weer bij een ander thema maken ze in een groepje een informatieboekje. De leerlingen werken bij ons in de klas vaak samen aan de opdrachten in het taalwerkboek. Ze leren zo goed overleggen, naar elkaar luisteren en de eigen mening geven.

Met rekenen hebben de leerlingen in groep 4 de tafels al aangeboden gekregen. In groep 5 gaan we daar mee verder. Ook leren de kinderen de deelsommen. Dit gebeurt tijdens de rekenlessen, maar ook tussen de lessen door zijn wij op speelse wijze bezig om tafels en deelsommen te automatiseren. Tijdens de rekenlessen gaan wij verder werken naar + en – sommen boven de 100, meten, inhoud, digitaal klokkijken en nog veel meer. Wanneer het ook maar even mogelijk is zullen we proberen hier een doe-les van te maken: met maatkannen inhoud aflezen, wegen met weegschalen.

We besteden op verschillende manieren aandacht aan het lezen. Elke dag lezen we in de klas woordjes op tempo en een tekst met een leesmoeilijkheid. We lezen veel in boeken en de leerlingen bereiden een boekbespreking voor en presenteren deze. Ook lezen we voor aan de klas en geven we lessen begrijpend lezen.

Naast het bovenstaande doen we nog veel meer in groep 5: lekker gymmen, schrijven, verkeer, Engels, tekenen, knutselen, zingen en muziek maken, toneelspelen, samen spelletjes doen.

Aan het begin van het schooljaar hebben we samen groepsafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken die wij als klas heel belangrijk vinden. Wij vinden het belangrijk dat we samen zorgdragen voor de klas.

Meester Michel