Narcisstraat 1, 8255 BS Swifterbant
info@kbsgolfslag.nl
0321-321355

Welkom in onze kleutergroepen. Dit schooljaar hebben we de Elmer klas en de Agent & Boef klas. Geïnspireerd door deze prentenboeken starten we het schooljaar. Samen met de kinderen worden afspraken gemaakt die zij belangrijk vinden om een fijne groep te zijn. Daarnaast doen we veel aan groepsvormende activiteiten om elkaar beter te leren kennen.

In de kleutergroepen vinden we het belangrijk om jonge kinderen een beredeneerd, opbrengstbewust aanbod te bieden, passend bij de leer en ontwikkelingsbehoeften van de kleuterfase, zodat zij voldoende toegerust het onderwijs in groep 3 kunnen volgen.

We werken aan de hand van aansprekende thema’s en proberen een aantrekkelijke leeromgeving te creëren voor onze kleuters. Samen met de kinderen ontstaat een thema om zo spelenderwijs te leren.

Om het thema nog meer te laten leven bij de kinderen mogen kinderen altijd materialen van thuis meenemen die passend zijn bij het thema.

Wij als leerkrachten zorgen dat er in het thema voldoende aandacht is voor creatieve ontwikkeling, muzikale activiteiten, lichamelijke beweging, uitstapjes, etc. We streven ernaar om de zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. En proberen door middel van uitstapjes deze wereld dichter bij de kinderen te halen.

Komen jullie ook een keertje bij ons kijken en ontdekken in de kleutergroepen?

juf Daniëlle, juf Vivian, juf Annemarie, juf Anika en juf Sandra