maandag t/m vrijdag geopend van 08.30-14.00

De Medezeggenschapsraad

Om ervoor te zorgen dat kinderen naar school kunnen en een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de directie. Omdat het beleid leerkrachten, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet de directie overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).
Zo geeft de MR o.a. advies over leermethoden, verkeersveiligheid, hoogte van het kampgeld, groepsgrootte, bouwzaken, financiële zaken enz.  De MR analyseert plannen -en voorstellen. Over sommige zaken is zelfs instemming van de MR verplicht, voordat de school tot uitvoering over kan gaan. Verder kan de MR, bij calamiteiten, besluiten dat ze overleg wil met directie en/of bestuur en kan de MR gevraagd worden om extra overleg.

Een goed functionerende MR is in het belang van leerlingen en personeel.

De Medezeggenschapsraad

Bestaat uit: 3 ouders die samen de oudergeleding vormen en 3 leerkrachten die de personeelsgeleding vormen.

Tijdens vergaderingen is er tijdens het open deel minimaal iemand van de directie aanwezig om input en verheldering te kunnen geven. Tijdens het besloten deel bestaat de mogelijkheid om zonder directie zaken te kunnen bespreken.

 

Enkele besproken documenten:

  • schoolgids 2019-2020 KBS Golfslag 40950-11EO.pdf
  • Veiligheidsbeleidsplan De Golfslag.pdf
  • SKOFV De Golfslag SOP schoolondersteuningsprofiel feb 2019.pdf

tweede kolom