maandag t/m vrijdag geopend van 08.30-14.00

Missie:

De Golfslag is een katholieke basisschool waar veel aandacht wordt besteed aan de zorg voor een veilig leef – en leerklimaat. We werken vanuit een krachtige leeromgeving voor het kind waarbij spelen en leren hand in hand gaan. De kinderen zijn ingedeeld in jaargroepen. Regelmatig wordt er groepsdoorbroken gewerkt, zodat kinderen niet alleen met en van kinderen uit hun eigen klas leren, maar ook van kinderen uit andere klassen. Er is veel aandacht voor samenwerken. Door samen te leren en samen te werken worden de belangrijke vaardigheden die hiervoor nodig zijn maximaal ontwikkeld. Naast de samenwerking tussen kinderen is er ook een intensieve samenwerking met onze omgeving.  Onze school neemt actief deel aan de maatschappij. We trekken er regelmatig op uit en ondernemen verschillende activiteiten waarbij we onze omgeving betrekken.

De leerkrachten werken vanuit concrete doelen. Door de afwisseling in werkvormen komen kinderen maximaal tot leren. Binnen ons onderwijs speelt ICT-geletterdheid een voorname rol. We maken effectief en efficiënt gebruik van technologie en gaan mee met onderwijskundige ontwikkelingen.

Met het oog op de ontwikkeling van de maatschappij trekken we ons aanbod nog breder. We doen dat door kinderen bewust te maken van een gezonde leefstijl en verantwoordelijkheid bij te brengen op het gebied van duurzaamheid.

Wij betrekken ouders voortdurend bij ons onderwijs. Ouders zien hoe wij werken en wij verwachten dat ouders een actieve bijdrage leveren aan het onderwijs.

Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.

 

 

Visie:

Op de Golfslag leren de leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces. De leerkrachten zetten in op de talenten van leerlingen. Talenten in de breedste zin van het woord. We werken niet alleen aan de vaardigheden van onze leerlingen op het gebied van lezen of rekenen, maar ook sportieve, creatieve en sociale talenten komen bij ons tot uiting.

Wij leren leerlingen (leer)doelen te stellen om het eigenaarschap over hun eigen leerproces te vergroten. Op deze manier leren de leerlingen leren.

Door groepsdoorbroken te werken sluit het onderwijs goed aan bij de individuele ontwikkeling van iedere leerling. De doorgaande lijn m.b.t. betekenisvol onderwijs komt in de hele school tot uiting. Wij stimuleren een onderzoekende houding bij de leerlingen in een betekenisvolle omgeving. Zo zijn de leerlingen gemotiveerder en onthouden ze de geleerde stof beter.

Kenmerkend voor de organisatie is de balans voor de leerlingen tussen inspanning en ontspanning.

De leerkracht heeft in het leerproces van het kind een coachende rol en geeft de kinderen ruimte om zich te ontwikkelen en helpt de kinderen hun werk te plannen. De leerkracht helpt het kind bij de vraag wat wil hij/zij zelf weten, leren, waar wil hij/zij zelf goed in worden? Leren gebeurt niet alleen op school en thuis, maar ook in de maatschappij om ons heen.

 

Ambitie:

Onze ambitie in het ontwerpen van onderwijs richting de toekomst:

· Porfolio’s meer inzetten om de ontwikkeling van de kinderen zichtbaar te maken.

· Een passend aanbod van naschoolse activiteiten

· Thematisch werken in alle bouwen

· Digitalisering van het onderwijs

· Duurzaamheid – schooltuin

· Technologie betrekken binnen het onderwijs