Narcisstraat 1, 8255 BS Swifterbant
info@kbsgolfslag.nl
0321-321355

Systeem toont hier...

Systeem toont hier...

Medezeggenschapsraad

Op 2 april hebben we met de MR leden, directie en afgevaardigde van CvB een overleg gehad. Net zoals de kinderen les krijgen, hebben we dit via TEAMS gedaan.u202f Hierin kwam de evaluatie van het directie bestuur naar voren. Als MR kijken we terug op een positieve ontwikkeling waarbij de nodige uitdagingen lagen en zijn opgepakt. Punt van verder ontwikkeling is de communicatie naar ouders. De directie heeft ook gemerkt dat dit minder liep.u202f Dit is een kracht en de directie is zich ervan bewust en pakken dit op.  

Tevens is er begin 2020 een auditgesprek geweest waarbij een aantal ouders ook aanwezig waren. Naar aanleiding van dit gesprek hebben wij als MR teruggekregen dat het niet altijd duidelijk is welke leden er binnen de MR actief zijn en wat de MR doet en kan betekenen. De MR is altijd te bereiken via mr@kbsgolfslag.nl.u202f Momenteel bestaat de MR uit de volgende leden: Juf Lydeke Meester Egon Juf Annelies Hiekje Dijs Marjolein Zwanepol en Maaike Kolen  

De taak van de MR bestaat uit overleggen met het schoolbestuur over allerlei zaken die voor het welzijn van de leerlingen en het team belangrijk zijn. Tevens zijn wij er om de ouders te vertegenwoordigen tijdens de vergaderingen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat heel graag. Voor nu wensen wij u veel gezondheid en succes in deze periode. 

Nieuws


Nieuws

Nieuws

Kinderboekenweek
vrijdag 11 september 2020
Schoolfotograaf
vrijdag 11 september 2020