maandag t/m vrijdag geopend van 08.30-14.00

Onderwijs van Nu!

We gunnen onze kinderen onderwijs van nu. We bieden kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs  is modern en vernieuwend op het gebied van inhoud, didactiek en methodiek. Leven in deze tijd vraagt andere vaardigheden en kennis dan 30 jaar geleden. We leren kinderen bewust om te gaan met social – media en ICT. Juist door de ontwikkeling van ICT in onze samenleving, leggen we de focus op de omgangsvormen en het elkaar blijven ontmoeten. We voeden kinderen op tot zelfstandig, sociaal en kritisch denkende mensen.