maandag t/m vrijdag geopend van 08.30-14.00

Mogen wij ons even voorstellen? De oudervereniging (OV)

De Oudervereniging van de Golfslag bestaat uit u, de ouders en verzorgers van leerlingen van de Golfslag. Het bestuur van de OV bestaat uit ouders/verzorgers die zich hiervoor hebben aangemeld en door u zijn gekozen tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, schoolbestuur en het team zoals dit in de statuten is vastgelegd. Dit klinkt heel formeel, maar dat valt in de praktijk allemaal wel mee, wij ondersteunen namelijk bij de verschillende activiteiten gedurende het schooljaar. 

Wij helpen het team leerkrachten bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten naast het standaard lesprogramma, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval, Pasen, algemene ledenvergadering en de slotavond voor groep 8. Deze festiviteiten zijn veelal zaken waar de school geen direct budget voor heeft, maar die wel zorgen voor een leuke schooltijd voor onze kinderen.

Wij bieden graag een helpende hand bij de activiteiten op de Golfslag. Samen met het team maakt de oudervereniging (OV) de school nog leuker! We zijn betrokken bij het organiseren en het uitvoeren van de verschillende activiteiten. Dit gebeurt natuurlijk altijd met juffen en meesters en vaak ook met andere ouders erbij. 

Binnen het OV-bestuur is de taakverdeling als volgt: voorzitter, penningmeester, secretaris, verantwoordelijke voor de inkoop van boodschappen voor de activiteiten, algemene leden. Aan het begin van het schooljaar geeft iedereen aan bij welke activiteit hij/zij graag betrokken wil zijn en zo verdelen we de taken onderling. 

Met elkaar willen we ervoor zorgen dat de school een prettige school is waar onze kinderen met plezier naar toe gaan. De betrokkenheid van álle ouders is ontzettend belangrijk en zeer gewenst.

Wanneer vergadert de OV? 

De OV vergadert gemiddeld één keer per maand van 20.00 uur tot ca. 22.00. Bij de (openbare) vergaderingen van de OV is ook het team vertegenwoordigd. Hier bespreken we de gang van zaken rondom school zoals:  aankomende activiteiten, de personele bezetting, invulling van de klusavonden, De vergaderingen zijn openbaar en mogen door u bezocht worden. De datums worden vermeld in de Golfbewegingen.

Eénmaal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin het bestuur van de OV verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en een visie op het volgende jaar presenteert. Het (financieel) jaarverslag wordt dan doorgesproken. Het is dus raadzaam dat u als lid van de OV bij deze vergadering aanwezig bent, zodat u weet wat er op school speelt, verandert en wie de aanspreekpunten zijn voor de OV. 

Aspirant-lid

Wanneer het u interessant lijkt om bij het bestuur van de OV te komen mag u op de vergaderingen meekijken en bij de activiteiten meedoen als aspirant lid. Pas na gekozen te zijn door de leden van de vereniging, tijdens de ALV of een schriftelijke stemming, wordt u daadwerkelijk bestuurslid voor een termijn van 3 jaar. Het voordeel van OV-bestuurslid zijn is dat u als eerste weet wat er op school speelt en wat er staat te gebeuren. U mag helpen met alle leuke activiteiten die op school georganiseerd worden. U mag nieuwe ideeën inbrengen hoe we de school en de activiteiten kunnen verbeteren.

PR

De oudervereniging wil graag op de hoogte worden gehouden van het wel en wee op onze school zoals ziekte, jubilea, geboorte, overlijden, zodat de OV hier op een passende wijze op kan reageren. Mocht u voor uzelf of een ander iets te melden hebben neemt u dan vooral contact op via ov@kbsgolfslag.nl of spreek één van ons aan.

Klus- en schoonmaakavonden

Door het jaar heen worden diverse klus- en schoonmaakavonden georganiseerd. Hierbij worden kleine klussen in en om de school uitgevoerd. De klussen zijn dingen als  schilderijen ophangen, zandbakzand vervangen, raamschilderingen maken, schoonmaken van kasten etc. dus  de klussen zijn door iedereen uitvoerbaar. Iedereen wordt op alfabetische volgorde een avond ingedeeld zodat van ieder gezin een ouder/verzorger een keer aan de beurt komt. U kunt zelf ruilen als u niet kunt. Op de dag dat u ingepland staat, vergt de inzet ongeveer een uur tot anderhalf uur van uw tijd. Uit ervaring is gebleken dat met een grote groep de klussen zeer snel gedaan zijn. Dit allemaal ter bevordering van het wel en wee van uw kind(eren). Vele handen maken licht werk.