maandag t/m vrijdag geopend van 08.30-14.00

Over onze school

De Golfslag is een katholieke basisschool waar veel aandacht wordt besteed aan de zorg voor een veilig leef – en leerklimaat. We werken vanuit een krachtige leeromgeving voor het kind waarbij spelen en leren hand in hand gaan. De kinderen zijn ingedeeld in jaargroepen. Regelmatig wordt er groepsdoorbroken gewerkt, zodat kinderen niet alleen met en van kinderen uit hun eigen klas leren, maar ook van kinderen uit andere klassen. Er is veel aandacht voor samenwerken. Door samen te leren en samen te werken worden de belangrijke vaardigheden die hiervoor nodig zijn maximaal ontwikkeld. Naast de samenwerking tussen kinderen is er ook een intensieve samenwerking met onze omgeving.  Onze school neemt actief deel aan de maatschappij. We trekken er regelmatig op uit en ondernemen verschillende activiteiten waarbij we onze omgeving betrekken.

De leerkrachten werken vanuit concrete doelen. Door de afwisseling in werkvormen komen kinderen maximaal tot leren. Binnen ons onderwijs speelt ICT-geletterdheid een voorname rol. We maken effectief en efficiënt gebruik van technologie en gaan mee met onderwijskundige ontwikkelingen.

Met het oog op de ontwikkeling van de maatschappij trekken we ons aanbod nog breder. We doen dat door kinderen bewust te maken van een gezonde leefstijl en verantwoordelijkheid bij te brengen op het gebied van duurzaamheid.

Wij betrekken ouders voortdurend bij ons onderwijs. Ouders zien hoe wij werken en wij verwachten dat ouders een actieve bijdrage leveren aan het onderwijs.

De Golfslag maakt onderdeel uit van Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO). De SKO telt 28 katholieke basisscholen, verspreid over Flevoland en de Veluwe. SKO-scholen hebben hun eigen onderwijskundige identiteit, maar werken allemaal aan het realiseren van ‘goed onderwijs’.