maandag t/m vrijdag geopend van 08.30-14.00

Portfolio-leren

We geloven in persoonlijke ontwikkeling en eigenaarschap binnen alle gelaagdheden. Leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen persoonlijke en cognitieve ontwikkeling. Hiervan wordt verslag gelegd in het leerlin-portfolio. Bij binnenkomst op onze school worden alle leerlingen eerst in kaart gebracht. Er wordt bij de kleuters na zes weken een (intake)gesprek gehouden met de ouders en leerlingen. De leerkracht maakt onder andere gebruik van de gegevens van het leerlingvolgsysteem gebruikt, die wij in het geval van instroom vanaf groep 2 in veel gevallen al hebben ontvangen in de vorm van een onderwijskundig rapport.

Daarnaast geven wij een overzicht aan de ouders betreffende de leervorderingen van hun kinderen. Per jaar voeren wij vijf portfoliogesprekken. Het portfolio bestaat uit leervraag van de leerling, de gegevens die op het portfolio staan vermeld, zoals de gegevens van het Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Bij het portfoliogesprek is het kind vanaf groep 1 altijd aanwezig. Het gaat tenslotte over de verantwoordelijke, het kind zelf. Dit komt de transparantie ten goede en er zal meer draagvlak zijn voor beslissingen die worden genomen. Indien het noodzakelijk is, kan er een aparte afspraak met de leerkracht worden gemaakt om zonder de leerling in gesprek te gaan.

Een portfoliogesprek bestaat voornamelijk uit het bespreken van het portfolio. De leerling kan dan zijn verhaal kwijt over zijn eigen leerproces en waar hij trots op is en waar hij aan wil werken de komende weken. Tevens worden de Cito LOVS-gegevens en de cijfers van de leerkracht weergegeven. Natuurlijk mogen ouders en leerlingen ook zelf punten naar voren brengen. Een gesprek neemt een half uur per kind in beslag. Er wordt ongeveer twintig minuten gebruikt om te praten/te presenteren. Zo kunnen afspraken tussen leerling, ouders en de leerkracht meteen digitaal weggezet worden en worden de gemaakte afspraken niet vergeten.

Vijf rapportage momenten
In de portfolioweken worden na schooltijd, vanaf 14.30u, de portfoliogesprekken gevoerd. Iedere expeditie wordt afgesloten met een portfolio. In de jaarkalender staan de portfolioweken ingepland en we zorgen dat u ruim van tevoren de planning van de gesprekken ontvangt. In de toekomst zal het zo zijn dat u zelf uw tijdstip van het gesprek kunt kiezen.

Ter voorbereiding op het portfoliogesprek kunt u gegevens inzien in het ouderportaal van ParnasSys. Dit zijn onder andere gegevens met betrekking tot toetsen van rekenen, spelling en begrijpend lezen. Een portfoliogesprek is tevens een evaluatiemoment. Tijdens dit moment worden bijvoorbeeld (leer)resultaten, motivatie en sociale interactie met ouders en het kind besproken en geëvalueerd.