maandag t/m vrijdag geopend van 08.30-14.00

Skills for Life and Learning

De Skills for life and learning is een ontwikkeld instrument dat inzicht geeft om kinderen te leren hun gedrag te organiseren. Het instrument bestaat uit 11 pijlers die samen een compleet beeld vormen rondom de te leren vaardigheden (executieve functies) als leerling van de Agnietenschool binnen Hoogbegaafdenonderwijs. Volgens Dawson & Guare (2017) maken executieve functies het mogelijk om je gedrag goed te kunnen organiseren. Bij executieve functies gaat het onder andere om strategisch denken, rationele beslissingen kunnen nemen, evalueren van feedback, het kunnen beheersen van emoties en impulsen en het kunnen focussen op belangrijke zaken.

Voor elke pijler zijn vragen opgesteld die geschaald kunnen worden op basis van de mate van beheersing. Dit is de vertaalslag naar persoonlijke ik-doelen. De lijst kan door het kind zelf, door ouders of door de leerkracht ingevuld worden om inzicht te geven of te laten krijgen op gebied van beheersing van vaardigheden. De 11 pijlers zijn verdeeld over denken en doen. Deze luiden als volgt:

Doen:

Planning en prioriteiten stellen
De vaardigheid om een plan te maken om een doel te bereiken  of een taak te voltooien. Het gaat er daarbij om dat je in staat bent om beslissingen te nemen over wat al dan niet belangrijk is.

Time-management
De vaardigheid om in te schatten hoeveel tijd je hebt en hoe je deze het beste kunt verdelen.

Organisatie
Het vermogen om systematisch structuur aan te brengen in wat je doet.

Werkgeheugen
De vaardigheid om informatie in het geheugen vast te houden bij het uitvoeren van complexe taken. Daarbij gaat het erom eerder geleerde vaardigheden of ervaringen toe te passen in een actuele of toekomstige situatie.

Reflecteren/Metacognitie
Het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te overzien, om te bekijken hoe je een probleem aanpakt.

Denken:

Flexibiliteit
De vaardigheden om te herzien bij belemmeringen, tegenslag, nieuwe informatie of fouten. Het gaat hierbij om aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Volgehouden aandacht
De vaardigheid om aandacht te blijven schenken aan een situatie of taak, ondanks afleiding, vermoeidheid of verveling.

Taakinitiatie
Het vermogen om zonder uitstel aan een taak te beginnen, op tijd en op een efficiënte wijze.

Doelgericht gedrag
Het vermogen om een doel te stellen waarvan je je niet (door anderen) vanaf laat brengen.

Responsinhibitie
Het vermogen om na te denken voor je iets doet – de neiging weerstaan om meteen iets te zeggen of te doen, en eerst een oordeel te vormen over een situatie en de invloed daarvan op het gedrag.

Emotieregulatie
Het vermogen om fladderende emoties en gevoelens te beheersen.