Team

Professioneel Team

We zijn een professioneel team, dat zich blijft ontwikkelen. We houden ons vakmanschap op peil door o.a. scholingen, collegiale consultatie en intervisie. We hanteren voor iedere medewerker een functionerings- en beoordelingssystematiek. We blijven voortdurend in ontwikkeling. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en komen onze afspraken na.

Het team van de Golfslag bestaat uit:

Erik van Turnhout; directeur

Joke Dijkhuizen; plaatsvervangend directeur

directie@kbsgolfslag.nl 

  • 1 intern begeleider
  • 13 leerkrachten
  • 4 leraarondersteuners
  • Meerdere studenten per schooljaar