maandag t/m vrijdag geopend van 08.30-14.00

Thematisch Onderwijs

De Agnietenschool kiest ervoor om het onderwijs thematisch vorm te geven met uitzondering voor de basisvakken als spelling, rekenen en begrijpend lezen. Deze thema’s worden expedities genoemd en hebben een tijdsduur van 7 weken. Jaarlijks worden er 5 expedities uiteengezet.  Enkele voorbeelden van expedities zijn: aarde en wonen, beroepen, feesten en herdenken, sterren en planeten, uitvindingen en ontdekkingen.

Op de Agnietenschool wordt thematisch gewerkt. Ieder thema wordt een expeditie genoemd. We gaan dagelijks met ieder kind op expeditie, of je nu in leerjaar 1 of leerjaar 8 zit, voor iedere leerling geldt hetzelfde expeditie onderwerp. Een expeditie bestaat standaard uit vijf onderdelen:

Expeditie voorbereiding
Tijd en ruimte om te werken aan de vakken rekenen, taal en spelling. Immers je basisuitrusting moet in orde zijn, voordat je daadwerkelijk op expeditie kunt.

Expeditie briefing
Tijdens de briefing staat er instructie centraal, het kan zijn dat de leerkracht zelf instructie geeft over het desbetreffende expeditie onderwerp, maar er wordt ook met regelmaat gebruik gemaakt van gastdocenten of we gaan eropuit om kennis te vergaren. Ook is het denkbaar dat leerlingen instructies voor elkaar verzorgen.

Expeditie dilemma
Tijdens de expedities zorgt de leerkracht dat er dilemma’s ontstaan, die leerlingen ofwel individueel of in samenwerkingsopdrachten op moeten lossen. Voor deze opdrachten hebben de leerlingen vaardigheden nodig om samen te kunnen werken. Bij een individueel dilemma hebben we het over een persoonlijke leervraag waar de leerling gedurende de expeditie aan kan werken.

Expeditie verslag
De leerling zorgt wekelijks dat er verslag wordt gelegd van de expeditie. Dit kan zijn in steekwoorden, tekeningen of door een gesprek met klasgenoten of leerkracht te voeren. Deze verslagen zijn gezamenlijk onder andere input voor de reflectie. 

Expeditie reflectie
Iedere expeditie wordt er een uitgebreide reflectie gedaan in de vorm van een portfoliogesprek. Vijfmaal per jaar worden ouder(s) genodigd om samen met de leerling en de leerkracht in gesprek te gaan over de ontwikkelingen van het kind. Deze gesprekken worden in ieder leerjaar gevoerd, dus ook in leerjaar 1. Deze gesprekken vinden plaats na schooltijd tussen 14.30 – 17.00 en hebben een tijdsduur van 20-30 minuten. Tijdens deze gesprekken staat de ontwikkeling van de leerling centraal