maandag t/m vrijdag geopend van 08.30-14.00

De Golfslag is een Vreedzame school! 

Onze school werkt met het programma ‘De Vreedzame School’. Een preventief programma dat een bijdrage levert aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.
In onze maatschappij zijn niet alleen lezen en rekenen belangrijk voor succes. In onze school als mini-maatschappij krijgt uw kind de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen.

Met het programma ‘De Vreedzame School’ leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

De Vreedzame School wil twee dingen combineren: een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap met een goed pedagogisch klimaat.

Onze samenleving is een democratische samenleving. De kern van een democratie is de erkenning van verschillen. De Vreedzame School wil kinderen al op jonge leeftijd leren hoe je om kunt gaan met verschillen. Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we de belangentegenstellingen in een conflict zó op dat beide partijen tevreden zijn? Staan we open voor mensen die ‘anders’ zijn dan wij?

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leer- en leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we kinderen perspectief en hoop. Ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘ertoe doen’ 

Meer weten over ‘De Vreedzame School’?

U kunt er op de website van De Vreedzame School                    meer over lezen.

Maak gerust een afspraak om eens bij ons op school  te komen kijken.