maandag t/m vrijdag geopend van 08.30-14.00

Groep 6

Groep 6 is een échte middenbouw groep: er wordt dieper ingegaan op de stof uit groep 5 en actief voorbereid op groep 7. Hierdoor wordt er veel gewerkt aan, bijvoorbeeld, het aansterken van de tafels en de toepassing hiervan, lessen in wereldoriëntatie die aansluiten aan en verdiepen wat in groep 5 aangeboden werd en worden er wederom 9 nieuwe spellingscategorieën aan de hand van de methode Staal aangeboden.

Aan het begin van het jaar stellen we als groep gezamenlijk een lijst op van doelen en afspraken over hoe er met elkaar omgegaan wordt en hoe er voor elkaar en het klaslokaal gezorgd wordt. Dit wordt stapsgewijs opgebouwd in een periode van enkele weken en er wordt met grote regelmaat naar terug gerefereerd. Verder hebben wij ook in de groep 6 een kanjerladder zichtbaar in de klas hangen. Dit dient als handvat voor zowel de kinderen als voor onszelf om concreet te maken wanneer er gewenst gedrag vertoond wordt en wanneer niet.

Verder gaan we in groep 6 afwisselend op kamp of op schoolreisje. Het ene jaar op kamp, het andere jaar op schoolreisje.

Al met al is groep 6 een verbindende schakel tussen groep 5 en groep 7, waarin kinderen alle belangrijke tools aangeboden krijgen om zich klaar te stomen voor de verdere bovenbouw. 

juf Annelies en juf Lydeke